سیاوش...

این آهنگ همیشه برام لذت بخشه

خط می کشم رو دیوار همیشه روزی یک بار

تو هم شبیه من باش حسابتو نگه دار

ببین که چنتا قرن تن به اسیری دادی

دنیات شده شبیه سلول انفرادی

تا چشم به هم می ذاری می بینی عمر تموم شد

بین چهارتا دیوار وجدتم حروم شد

چوب خط این اسیری دیوارتو پشونده

همین روزا می بینی که فرصتی نمونده

بیرون بیا خودت باش تو آدمی نه برده

همیشه باخته هر کس شکایتی نکرده

عاشق زندگی باش زندگی شغل و پول نیست

تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست

خط می کشم رو دیوار همیشه روزی یک بار...

/ 1 نظر / 11 بازدید