# نکته

... کلام

  ***                                                                                 *** گاهی، دوباره شروع باید کرد با قدرتی بیشتر                                           بگذار پایان کار تو را غافلگیر کند... ***                                                                                 *** ادامه مطلب
/ 9 نظر / 18 بازدید