# شعر

... خاطرات

کوله ام سنگین است،                               مثل هر صبح جمعه                               شوق رفتن دارم                                                             کوله ام بر دوش                                                              آرام و بی صدا                                                                                       وقتی همه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 18 بازدید