# شعر

...فهمیدن

من تو را می فهمم                               من و تو بحران زده ی زمانیم                               در طلوع صبح                               پی چیزی می گردیم من تو را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 13 بازدید

...نمناکی سحر

امروز چه نمناک آغاز شد                                     به نمناکی یک اشک                                                                       که سرازیر شد از چشمه دل چه نوازش ها دارد این لحظه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 16 بازدید