# شعر

...فهمیدن

من تو را می فهمم                               من و تو بحران زده ی زمانیم                               در طلوع صبح                               پی چیزی می گردیم من تو را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید

...حال عجیب من

امشب حال عجیبی دارم                             چند صباحی تا صبح باقیست                                                  پیمانه  خالی شب  است و باران است و سکوت                                                       شهر در خواب است                                                       ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 7 بازدید

...کافی شاپ

                   در پناه دو فنجان قهوه تلخ                                     چه شیرین  است                                                     با تو بودن...                                                                                               "قباد حیدر" ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

...صدای تو

صدا کن مرا صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید...                                                                                      ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید