# شعر

... خاطرات

کوله ام سنگین است،                               مثل هر صبح جمعه                               شوق رفتن دارم                                                             کوله ام بر دوش                                                              آرام و بی صدا                                                                                       وقتی همه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید

...فهمیدن

من تو را می فهمم                               من و تو بحران زده ی زمانیم                               در طلوع صبح                               پی چیزی می گردیم من تو را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید

...کافی شاپ

                   در پناه دو فنجان قهوه تلخ                                     چه شیرین  است                                                     با تو بودن...                                                                                               "قباد حیدر" ادامه مطلب
/ 5 نظر / 13 بازدید

...شعر روز

به افق نظاره گرم                          رد پایم پیداست گاهی تند، گاهی آرام، گاهی ایستاده عشقم تنهاست                     تنهاتر از همیشه شاد باش؛ از همه دنیا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

...گمشده

من گم شده ام                                    میان دستان تو                                                                      میان تنهایی تو مرا کسی ندیده                                  شاید در همین نزدیکی بیابید مرا                                  من گم شده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید