...همه چی آرومه

امروز چه آرامم

آرام تر از دیروز

                             رنگم به رنگ نیلگون

                            رنگ هشیاریه بارون

                                                                  امروز چه دلتنگم

                                                                  دلتنگ تر از دیروز

به تو می اندیشم

در تنهایی امروز

                           سوار بر اسب زمانم

                           می تازم تا بی نهایت

                                                                  امروز چه آرامم

                                                                  آرامتر از دیروز

خورشید می تابد

بر پیکرم هر روز

                           امروز چه آزادم

                           آزادتر از دیروز

امروز چه آرامم

                     آرامتر از...

/ 4 نظر / 16 بازدید
شهر صفا

[گل] پیروز باشید که آرامید... تمام ثانیه های زندگی تان سرشار از این آرامی باد...[سبز]