...کسی نمی فهمد مرا

در کوچه قدم برداشتم  

                                کوچه چقدر نمناک است

                                                            بوی خاک باران خورده              

                                                                                       بوی اطلسیه همسایه

آسمان پر ابر است                                     

                                  از باران خبری نیست

                                                      تا ته کوچه             

                                                       چقدر راه باقیست؟

آرام قدم برداشتم          

                                    به سمت گلی خوش بو 

                                                                      در کنار یک باغچه

             تنها تر از من،

                                         در انتظار باران است

باران خواهد بارید

                      این را خوب می دانم

                                                  اما دل من اکنون باران را می خواهد...

پس چرا باران نمی بارد...

/ 4 نظر / 7 بازدید
یه بوس کوچولو

[لبخند] دعا می کنم بارون بیاد ...

دختر شاه پریون

امروز باز هم باران زد تند و تند... تمام خیابان ها را شست و تمیز کرد... کاش بارانی هم در دلها میزد که پاک می شدند....[گل]

صفا

زیبا بود موفق و شاد باشید.