...دور یا نزدیک

                         

                       

دور باش اما نزدیک من از نزدیک بودن های دور می ترسم...

                              

                       

/ 3 نظر / 12 بازدید
sسیدرضا

عزیز منظورت از پا به پای تو ،شخص خاصیه،یا جاییه یا....؟