پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

...شعر روز

به افق نظاره گرم                          رد پایم پیداست گاهی تند، گاهی آرام، گاهی ایستاده عشقم تنهاست                     تنهاتر از همیشه شاد باش؛ از همه دنیا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید

...سیاه سفید

شب است و ثانیه در گذر                                  خیابان ما یک طرفست                                  مه آلود است                                 درگیر ترافیک دیروز است شب است و غمناک                               ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید