پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

...انعکاس

از یک نقطه               به نقطه ای                               بزرگتر به سوی             دایره ای                            دیگر از خطی           به خطی                        دیگر تا مثلثی شود                  و                        مثلثی                                  دیگر در        انعکاس                   خویش...!                                                                              "شعری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید