...سر صحبت

دیرگاهیست به همه زبان ها صحبت کرده ام

کسی نمی فهمد مرا ؛

کوله بارم را برده ام

جای ندادن مرا ؛

ببار باران ببار،

بر این همه دل خوشی های نداشته؛

خواب را، محبت را، دوست داشتن را

گرفته اند؛

ببار باران ببار،

بر آتش عشق درون

آیا خاموش خواهی کرد؟

نمی دانم؛

سالهاست که به رنج نرسیدن

عادت کرده ایم

و به عادت، عادت کرده ایم...

/ 0 نظر / 13 بازدید