...تلنگر

وقت آرامش است

وقت تازه شدنی

گوش سپردن به ندایی که

در همین نزدیکیست

صبر کن، روشنی صبح نزدیک است

نشکن این دل بی تاب را

نزن از روی محبت سیلی

غم، وزنی به تمام دنیا دارد

خستگی را به فراموشی بسپار

نگاه کن این دل رنجور را

به نگاهی خرسند و لبخندی راضی

چه آرام می شکند

از پس این شیشه نمناک

شاید این لحظه غمگین را

بفروشم به سکوت

نکند برود از یادم

این لحظه ی تنهایی را

پ ن: این شعر برای دوستی هستش که شاید مرحمی باشد برای او...

/ 2 نظر / 8 بازدید
یه بوس کوچولو

هیچ چیز فراموش شدنی نیست اما ای کاش یادها ارزشمند باشند برای آدمی و به قعر کشیده نشوند. خیلی زیبا بود ...