... تکرار بایدها

باید از تو گذشت

                    باید از یاد تو گذشت

                                                           باید از باید گذشت

باید این بار یک تنه جنگید

                                           تا آخرین نفس تا آخرین رمق

                                           باید این بار رفت تا ته ته

باید از گذشته گذشت

                                          باید خاطره را در آغوش گرفت و بوسید

                                          باید از خاطره تو گذشت

امروز به یاد تو گذشتم

باید از امروز نیز گذشت

                                        باید از ثانیه ها دور شد

                                        باید از تکراری بودن، رها

شاید افکارم، باید تکرار است

لیکن باید از این هم گذشت...

/ 2 نظر / 17 بازدید
شهر صفا

سلام......... شعرت منو به ياد اين رباعي از حافظ انداخت كه : "روزي كه فلك از تو بريده است مرا كس با لب پرخنده نديده است مرا چندان غم هجران تو بر دل دارم من دانم و آنكه آفريده است مرا" [گل][چشمک]