...راه گمشده

نمناکی از پس چشمانم پیداست

ذهنم از خاطره سرشار

دلم غصه فردا دارد

تیک تاک تیک تاک

صبر کن

مگر اینجا آخر دنیا نیست

مگر اینجا، زمان، خواب نیست

به چه راهی آمده ام

که دگر برگشتی نیست

آسمان همچنان تاریک است

نور کو، روشنایی کجاست؟

نشان دهید این راه گمشده را

تا رسم به جایی که

دل آرام گیرد آنجا...

/ 1 نظر / 8 بازدید