...گمشده

من گم شده ام

                                   میان دستان تو

                                                                     میان تنهایی تو

مرا کسی ندیده

                                 شاید در همین نزدیکی

بیابید مرا

                                 من گم شده ام...

/ 2 نظر / 16 بازدید
سارانا

میرفتیم و درختان چه بلند و تماشا چه سیاه! راهی بود از ما تا گل هیچ. وب دلنشین و زیبایی دارید . ممنون سر زده بودید . گفته بودید تمام وبت رو گشتم ببینم چیز به درد بخور هم گیر آوردید یا نه ؟ [گل][گل][گل]